Kategoria: Samochody od A do Z

POWIERZCHNIA ŚWIECĄCA

Powierzchnia świecąca kierunkowskazu przedniego o świetle przerywanym powinna być co najmniej równa 25 cm*, tylnego40 cm*, a światła bocznego przerywanego i ciągłego — co najmniej 20 cm8. Lampa światła kierunku jazdy powinna

PULSOWANIE ŚWIATŁA

Pulsowanie światła (bły­skanie) uzyskuje się za pośrednictwem przerywa­cza, czyli aparatu powo­dującego na przemian przerywanie i zamykanie obwodów żarówek.Przerywacz zegarowy . Mechanicz­nie napinana sprężyna przez napęd zegarowy z hamulcem skrzydełko­wym uruchamia kółko ząbkowane

WSPÓŁCZYNNIK ROZSZERZALNOŚCI

Przerywacz TRICO  wyróżnia się zastosowaniem silniczka podobnego do silniczka wycieraczki i odpowiedniej prze­kładni zębatej.Przerywacz termobimetalowy działa dzięki wykorzystaniu różnicy współczynników rozszerzalności cieplnej dwóch rozmaitych metali, z których wykonane są sprasowane ze sobą paski

PRZERYWACZ OPOROWY

Przerywacz oporowy  działa dzięki wydłużaniu się drutu oporowego wskutek nagrzania, co wykorzystuje się do poruszania styku ruchomego. Umiesz­czona między dwoma stykami metalowa blaszka sprężysta z wybrzuszeniem napięta jest przez drut oporowy, którym

PRZERYWACZ KONDENSATOROWY Z PRZEKAŹNIKIEM

Przerywacz kondensatorowy z przekaźnikiem .Przekaźnik ma jeden komplet styków i dwa uzwojenia nawinięte przeciwsobnie. Cewki te (A i B) połączone są równolegle, a w szereg z jedną z nich jest włączony kondensator(C).

PRĄD Z ŻARÓWEK

Prąd do żarówek lamp błyskowych dopływa w obu położeniach styku przekaźnika, lecz w pozycji 1—2 natę­żenie jest bardzo^ małe dzięki dużej oporności cewek, a więc wówczas zani­ka świecenie. W okresie włączenia zapłonu

KAŻDY POJAZD SAMOCHODOWY

Każdy pojazd samochodowy powinien mieć dwa światła STOP, sygnalizujące do tyłu każde gwałtowne opóźnienie ruchu pojazdu (wskutek użycia hamulców), zarówno w ciągu dnia jak i w nocy. Przejściowo dopuszczalne jest stosowanie jednego

NAJBARDZIEJ ODDALONY PUNKT

Najbardziej oddalony punkt powierzchni świecącej nie powinien się znajdować dalej niż 400 mm od skrajnego obrysu pojazdu. Widzialność geometryczna .w granicach kąta 30° w płasz­czyźnie pionowej i w granicach kąta 90° w

RZUT POWIERZCHNI ŚWIECĄCEJ

Rzut powierzchni świecącej na płaszczyznę prostopadłą do osi geometrycznej pojazdu powinien wynosić co najmniej 40 cma. Żarówka o mocy znamionowej 15 W i o skuteczności świetlnej zwiększonej w stosunku do żarówek zwykłych

ŚWIATŁA STOP

Światła STOP wykonuje się jako:   lampy-indywidualne; powierzchnia świecąca stanowi odrębne źródło światła,   lampy zespolone; odrębne powierzchnie świecące i źródła światła, lecz wspólne obudowy — np. lampa STOP zespolona z tylną