CEL PRZEWIETRZENIA

Brak tlenu powstaje wskutek jego zużycia przez oddycha­jące osoby, z jednoczesnym zanieczyszczaniem powietrza dwutlenkiem węgla. Szczególnie niebezpieczne jest zanie­czyszczanie się powietrza we wnętrzu nadwozia gazami spalinowymi oraz parami paliwa i olejów. Wymienione czyn­niki zmuszają do zapewnienia odpowiednio intensywnej wymiany powietrza w zamkniętych nadwoziach pojazdów.Wentylacja albo przewietrzanie poza wymienianiem zanieczyszczonego powietrza na świeże przyczynia się do utrzymania w określonych granicach wilgotności względnej powietrza wypełniającego wnętrze nadwozia. Ponadto dzięki wentylacji uzyskuje się łagodne krążenie powietrza wewnątrz nadwozia, co korzystnie wpły­wa na samopoczucie jadących osób. Zwiększenie inten­sywności wymiany powietrza ułatwia znoszenie bez przy­krości odpowiednio wyższych temperatur, lecz możliwości takiej wymiany ograniczone są dopuszczalną prędkością powietrza wewnątrz nadwozia, która ze względu na nie­przyjemne przeciągi nie powinna przekraczać 0,15 m/sek.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele informacji, wziętych z mojego doświadczenia w pracy jako mechanik samochodowy. Bloga stworzyłem dla wszystkich miłośników czterech kółek. Zapraszam do czytania!