CEL WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

Wentylacja ma na celu odświeżanie atmosfery wnętrza nadwozia przez jednoczesne usuwanie zużytego i doprowa­dzanie czystego powietrza, ogrzewanie polega na doprowadzaniu do powietrza okre­ślonych, zwykle regulowanych-ilości’ciepła, w celu utrzy­mania wewnątrz nadwozia wymaganej temperatury wyższej niż temperatura otoczenia,chłodzenie .polega na odbieraniu od powietrza określo­nych, zwykle regulowanych ilości ciepła, w celu utrzymania wewnątrz nadwozia wymaganej temperatury, niższej niż temperatura otoczenia,  klimatyzacja ma na celu utrzymywanie we wnętrzu zamkniętego nadwozia, odgrodzonego od otoczenia, okre­ślonych parametrów powietrza (temperatury, wilgotności 1 stopnia czystości) oraz prędkości jego krążenia, mezalezme od szybkości jazdy i zewnętrznych warunków atmosfe­rycznych.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele informacji, wziętych z mojego doświadczenia w pracy jako mechanik samochodowy. Bloga stworzyłem dla wszystkich miłośników czterech kółek. Zapraszam do czytania!