CHARAKTER ZJAWISKA

Zjawisko takie ma charakter przypadkowy i pojawia się w nieregularnych odstępach czasu, stosunkowo krótkich w zakresie fal krótkich, lecz docho¬dzących nieraz do kilku minut w zakresie fal średnich. Przyczyną zjawiska zanikania są zmiany zachodzące w jono¬sferze. Poszczególne warstwy jonosfery nie mają ściśle określonych położeń, ponieważ stan jonizacji powietrza ulega ciągłym przemianom pod wpływem rozmaitych przypadko¬wych czynników. Wskutek tego tory poszczególnych fal odbitych również się odpowiednio zmieniają. Długości poszczególnych torów między punktami nadawczymi i od¬biorczymi mogą różnić się dość znacznie, ponieważ niektóre fale mogą ulegać wielokrotnemu odbiciu od jonosfery, gdy inne odbijają się raz, a ponadto do odbiornika docierać może również i fala powierzchniowa.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele informacji, wziętych z mojego doświadczenia w pracy jako mechanik samochodowy. Bloga stworzyłem dla wszystkich miłośników czterech kółek. Zapraszam do czytania!