DŁAWIK PRZECIWZAKŁÓCENIOWY

‚Dławik przeciwzakłóceniowy dość skutecznie ogranicza zakłócenia odbioru przez ich wygaszanie — stawiając szcze­gólnie duży opór przepływowi zakłócających fal o wielkiej częstotliwości, a więc wybitnie utrudniając ich rozprzestrze­nianie się wzdłuż przewodu chronionego przez dany dławik. Najczęściej dławik współdziała z odpowiednio dobranym kondensatorem, odprowadzającym jednocześnie fale zakłó­cające na masę pojazdu — tworząc tzw. ogniwo filtrujące lub popularnie filtr .Dławiki przeciwzakłóceniowe mają na ogół specjalne wyko­nania, z uwagi na swe przeznaczenie. Od dławika przeciw­zakłóceniowego wymaga się możliwie małej pojemności własnej, co jest konieczne do zapewnienia skuteczności tłumienia fal zakłócających w szerokim zakresie częstotli­wości.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele informacji, wziętych z mojego doświadczenia w pracy jako mechanik samochodowy. Bloga stworzyłem dla wszystkich miłośników czterech kółek. Zapraszam do czytania!