FALE PRZEMIENNE

Z fal przyziemnych korzystają odbiorcze urządzenia pracujące na zakresach długofalowych i     częściowo średniofalowych.Fala przestrzenna jest wypromieniowana przez antenę pod kątem do powierzchni ziemi. Zasięg takich fal zależy od ich częstotliwości oraz od stanu elektrycznego atmosfery. Z fal orzestrzennych korzystają odbiorcze urządzenia pracujące na zakresach średniofalowych (częściowo) t krótkofalowych.Fala lonosferyczna biegnie od nadajnika poprzez coraz wyższe warstwy powietrza aż do stref zjonizowanych znajdu- iacych się na wysokości ponad 60 km, skąd po załamaniu się   z powrotem ku ziemi. Na korzystaniu z fal jonosfe- rvcznvch polega komunikacja dalekosiężna na falach krótkich. Natężenie fal powracających do ziemi zmienia się zależnie od pory dnia i roku.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele informacji, wziętych z mojego doświadczenia w pracy jako mechanik samochodowy. Bloga stworzyłem dla wszystkich miłośników czterech kółek. Zapraszam do czytania!