KIERUNEK WEKTORA

Kierunek wektora pola elektrycznego przyjmuje się jako kierunek polaryzacji fali. Zatem falę spolaryzowaną pio­nowo cechuje pionowy wektor pola elektrycznego, a falę.spola- ryzowaną poziomo — poziomy wektor pola elektrycznego .Propagacja fal radiowych. Energia wypromieniowywana z anteny nadawczej może osiągnąć antenę odbiorczą róż­nymi drogami — zależnie od rozmaitych czynników. Fale radiowe, odpowiednio do dróg, którymi dążą do odbiornika, dzielą się na fale przyziemne i przestrzenne, a te ostatnie na: jonosferyczne i troposferyczne. Fala przyziemna, zwana również falą powierzchniową, roz­chodzi się bezpośrednio nad powierzchnią ziemi. Zasięg takiej fali zależy od jej częstotliwości, przewodności gruntu oraz od mocy nadajnika.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele informacji, wziętych z mojego doświadczenia w pracy jako mechanik samochodowy. Bloga stworzyłem dla wszystkich miłośników czterech kółek. Zapraszam do czytania!