KLASYFIKACJA ODBIORNIKÓW

Klasyfikacja odbiorników. Odbiorniki radiowe można klasy­fikować w rozmaity sposób, a więc np. ze względu na ich przeznaczenie, z uwagi na ich układy elektryczne 1 systemy modulacji, ze względu na liczbę obwodów i lamp, z uwagi na zakres fal lub sposób zasilania oraz ze względu na wła­ściwości elektryczne. Ogólnie z uwagi na zastosowany układ elektryczny odbiorniki radiowe dzieli się zwykle na odbiorniki o bezpośrednim wzmocnieniu, superheterodynowe i su- perreakcyine. Każdą z wymienionych odmian można z kolei klasyfikować – np. według liczby stopni wj^cmeni^a wiel­kiej lub pośredniej czy akustycznej częstotliwości. Trzeba przy tym rozróżniać, do jakiego rodzaju sygnałów jest przystosowany układ odbiornika, tzn. do odbioru o modulowanej amplitudzie, modulowanej częstotliwości lub sygnałów o modulacji impulsowej.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele informacji, wziętych z mojego doświadczenia w pracy jako mechanik samochodowy. Bloga stworzyłem dla wszystkich miłośników czterech kółek. Zapraszam do czytania!