LIMITERY

Limitery. Wpływ silnych zakłóceń atmosferycznych typu impulsowego osłabia się w licznych odbiornikach przez wy­posażenie ich w eliminatory i ograniczniki tzw. limitery. Działanie tego rodzaju urządzeń polega na wycinaniu krótko- . trwałego dużego napięcia zakłócającego razem z częścią napięcia odbieranego sygnału dzięki czemu kosztem pewnego pogarszania odtworzenia sygnału unika się występowania silnych trzasków. Zwalczanie zakłóceń przemysłowych. W celu eliminowania zakłóceń przemysłowych stosuje się dwie podstawowe me­tody. Jedna z nich polega na zwalczaniu zakłóceń u źródeł ich powstawania, a druga na zapobieganiu przenikaniu zakłóceń przemysłowych do odbiorników.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele informacji, wziętych z mojego doświadczenia w pracy jako mechanik samochodowy. Bloga stworzyłem dla wszystkich miłośników czterech kółek. Zapraszam do czytania!