METODY OGRANICZANIA ZAKŁÓCEŃ

Ograniczanie zakłóceń atmosferycznych. Skutecznych środ­ków usuwania wpływu zakłóceń atmosferycznych dotych­czas nie opracowano. Ponieważ jakość odbioru radiowego zależy od stosunku napięcia odbieranego sygnału do na­pięcia sygnału zakłócającego, najlepszym sposobem zmniej­szenia wpływu zakłóceń atmosferycznych jest zwiększenie natężenia pola odbieranego sygnału użytecznego. W prak­tyce realizuje się to albo przez zwiększenie mocy stacji nadawczej, albo przez zastosowanie kierunkowej anteny nadawczej lub odbiorczej. Inna metoda częściowego eliminowania zakłóceń atmosfe­rycznych polega na zmniejszaniu szerokości pasma odbior­nika do minimum zapewniającego jeszcze prawidłowe od­twarzanie odbieranego sygnału. Korzystne w tej mierze jest również i polepszenie selektywności odbiornika przez zwiększenie stromości zboczy krzywej rezonansu.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele informacji, wziętych z mojego doświadczenia w pracy jako mechanik samochodowy. Bloga stworzyłem dla wszystkich miłośników czterech kółek. Zapraszam do czytania!