NA PODSTAWIE WSKAZAŃ

Na podstawie wskazań licznika zmian szybkości jazdy można oceniać prawidłowość prowadzenia samochodu, przez kie­rowcę. Licznik zmian szybkości jazdy liczy tylko te zmiany, które przekraczają np. 10 km/godz i to dopiero powyżej prędkości 30 km/godz.Jazdę kierowcy można określić np. jako:  bardzo dobrą, kiedy liczba zmian/km = 1,  dobrą, kiedy liczba zmian/km = 2, dostateczną, kiedy liczba zmian/km = 3.tachografu pozwalają ocenić wprost spo­sób prowadzenia pojazdu. Jak np. wynika , obal kierowcy przebyli równe odcinki drogi (115 km), co wykazuje wykres „drogi”, na którym odcinek zakreślony od zewnętrznego do wewnętrznego okręgu P°^°n/ «\a 5 wsDÓłśrodkowych pierścieni odpowiada drodze 5 km. Z wy kresu „czas jazdy i postoju” wynika, że kierowca I (sornywy- kres) jechał w ciągu 152 minut (23 minuty postoju), a kierow­ca 11 (dolny wykres) w ciągu 171 minut. A więc średnia szybkofcfc eksploatacyjna osiągnięta przez kierowcę I wy­nosi 45,3 kmlgodz., a przez kierowcę II — 40,2 km/godz.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele informacji, wziętych z mojego doświadczenia w pracy jako mechanik samochodowy. Bloga stworzyłem dla wszystkich miłośników czterech kółek. Zapraszam do czytania!