NAJBARDZIEJ ODDALONY PUNKT

Najbardziej oddalony punkt powierzchni świecącej nie powinien się znajdować dalej niż 400 mm od skrajnego obrysu pojazdu. Widzialność geometryczna .w granicach kąta 30° w płasz­czyźnie pionowej i w granicach kąta 90° w płaszczyźnie poziomej. Światło STOP powinno być widoczne w dzień (pogoda słoneczna) z odległości powyżej 30 m i z odległości powyżej 300 m w warunkach, kiedy jest wymagane oświetle­nie pojazdu. Światło STOP nie powinno olśniewać innych użytkowników drogi; światło STOP powinno mieć barwę czerwoną. Światłość źródła światła powinna wynosić 40… 160 cd, przy zachowaniu stosunku światłości światła hamowania do światłości tylnego światła pozycyjnego co najmniej jak 5:1.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele informacji, wziętych z mojego doświadczenia w pracy jako mechanik samochodowy. Bloga stworzyłem dla wszystkich miłośników czterech kółek. Zapraszam do czytania!