NAJROZMAITSZE PENTODY

Obecnie stosowane są najrozmaitsze pentody od miniatu­rowych aż do lamp o mocach użytecznych 1.. .2 kW. Pen­tody są najczęściej stosowane we wzmacniaczach częstotli­wości akustycznej i rezonansowych wzmacniaczach wielkiej częstotliwości. Ponadto są one często stosowane w końco­wych stopniach mocy w radioodbiornikach i małych urzą­dzeniach rozgłaszających. Tetroda jest lampą o czterech elektrodach, która różni się od pentody tylko brakiem siatki zerowej. Wprawdzie tetrody zaczęto stosować bezpośrednio po triodach, lecz obecnie te­trody spotyka się niezbyt często, ponieważ zachodzące w nich zjawiska emisji wtórnej są na ogół niepożądane. Dziś tetrody stosuje się jedynie jako lampy dużej mocy wówczas, gdy z jakichkolwiek względów nie można użyć specjalnej tetrody strumieniowej — tak wykonanej, że ładunek prze­strzenny między ekranem i anodą działa jako siatka zerowa w pentodzie.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele informacji, wziętych z mojego doświadczenia w pracy jako mechanik samochodowy. Bloga stworzyłem dla wszystkich miłośników czterech kółek. Zapraszam do czytania!