OCENA WARUNKÓW

Ocena warunków klimatycznych środowiska przez człowieka wynika głównie z odczucia cieplnego. Warunkiem prawidło­wego przebiegu procesów fizjologicznych jest bowiem przej­mowanie przez otoczenie ciepła wydzielanego przez organizm ludzki. Odczucie cieplne człowieka określa się więc jako skuteczność ochładzania go przez otaczające środowisko, zależną od temperatury, wilgotności i prędkości ruchu po­wietrza oraz warunków wypromienlowywania ciepła. Temperatura powietrza:. Im wyższa jest temperatura śro­dowiska, tym mniej ciepła traci człowiek przez promienio­wanie 1 jednocześnie tym więcej ciepła musi oddawać do otoczenia przez parowanie. Wilgotność powietrza. Przy określonej intensywności pracy fizycznej odczucie cieplne pozostaje jednakowe pomimo zmian temperatury i wilgotności względnej powietrza, jeżeli z podwyższaniem się temperatury powietrza, odpo­wiednio maleje jego wilgotność względna lub odwrotnie.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele informacji, wziętych z mojego doświadczenia w pracy jako mechanik samochodowy. Bloga stworzyłem dla wszystkich miłośników czterech kółek. Zapraszam do czytania!