ODBIORNIK SYGNAŁÓW CZĘSTOTLIWOŚCI

Odbiornik sygnałów o modulowanej częstotliwości (odbior­nik FM) różni się zasadniczo od odbiorników sygnałów o mo­dulowanej amplitudzie (odbiorniki AM) tym, że ma specjalny detektor częstotliwości oraz ogranicznik amplitudy, tzw. limi­ter, który przed detektorem ogranicza amplitudę do określo­nej stałej wartości. Limiter zapobiega zakłóceniom oraz zniekształceniom, jakie mogłyby powstawać wskutek wahań amplitudy sygnału. Ponadto odbiornik sygnałów o modu­lowanej częstotliwości przystosowany jest do odbioru znacz­nie szerszego pasma częstotliwości niż odbiornik sygnałów o modulowanej amplitudzie, z uwagi na dużą szerokość pasma zajmowaną przez wstęgi boczne sygnału o modulo­wanej częstotliwości.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele informacji, wziętych z mojego doświadczenia w pracy jako mechanik samochodowy. Bloga stworzyłem dla wszystkich miłośników czterech kółek. Zapraszam do czytania!