PRZEKRÓJ RURKI ŁĄCZĄCEJ

W termometrach do pomiaru temperatury wody chłodzącej stosuje się zwykle eter etylowy, a podziałka wskaźnika ma zakres + 40…+ 100°C. W termometrach do pomiaru temperatury oleju stosuje się na ogół chlorek etylu, a po­działka ma zakres 0…+ 110°C. Przekrój rurki łączącej czujnik ze wskaźnikiem powinien być jak najmniejszy, aby objętość płynu wypełniającego rurkę była możliwie mała w porównaniu z objętością płynu znaj­dującego się w czujniku. Inaczej bowiem wskazania są nie­dokładne ze wzglę­du na wpływ tem­peratury otoczenia na płyn znajdujący się w rurce i wskaź­niku. Zwykle średni­ca wewnętrzna rur­ki wynosi 0,5.. .1,0 mm.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele informacji, wziętych z mojego doświadczenia w pracy jako mechanik samochodowy. Bloga stworzyłem dla wszystkich miłośników czterech kółek. Zapraszam do czytania!