Rozwój firm transportowych

W dobie szybko rosnącej konkurencji na wolnym rynku, firmy zmuszone są do rywalizacji między sobą na wielu płaszczyznach. Aby zyskać przewagę konkurencyjną, starają się z jednej strony zdobywać nowych klientów, gdzie to tylko możliwe, a z drugiej działają na rzecz maksymalnego ograniczania zbędnych kosztów. Jednym z elementów działania, który w istotnym stopniu ogranicza możliwości rozwoju, jest transport i jego koszty. Ale też takie rosnące zapotrzebowanie na usługi transportowe sprzyjają powstawaniu coraz to nowych firm. Motoryzacja jest w stanie spełnić wszystkie te oczekiwania, sprawić, że każde zapotrzebowanie może zostać zaspokojone w pełni. Firmy, aby nadążać za potrzebami rozwijają nie tylko bazę samochodową, ale pracują intensywnie nad tym, aby jak najbardziej optymalizować swoje kursy, aby było jak najmniej pustych i tych mniej opłacalnych. Dążą do efektywniejszego zarządzania, czasami sięgają też do wypożyczania pojazdów, zamiast zakupu, bo to może być w dłuższej perspektywie bardziej opłacalne.