SELENOWA PŁYTKA PROSTOWNICZA

Śelenowa płytka prostownicza. Obok zwykłych płytek sele­nowych na skuteczne napięcie zaporowe 18 V, stosuje się specjalne płytki selenowe o 24 V lub 36 V skutecznego na­pięcia zaporowego. Tego rodzaju specjalne płytki prostow­nicze cechuje zwiększona oporność w kierunku przewodze­nia, w związku z czym spotyka się je głównie w prostownikach na wysokie napięcia robocze.Prostownik z siarczkiem miedz) produkcji radzieckiej wytrzymuje do 14 V; a amerykańskie — do 5,5 V. Cenną zaletą tego rodzaju prostowników jest ich znaczna obcią­żalność prądowa — do 10 A/cma (radzieckie) i 4 A/cm2 (amerykańskie) — dzięki czemu one w przyszłości zapewne szeroko się rozpowszechnią.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele informacji, wziętych z mojego doświadczenia w pracy jako mechanik samochodowy. Bloga stworzyłem dla wszystkich miłośników czterech kółek. Zapraszam do czytania!