Strefa płatnego parkowania

Ilość samochodów, jaka statystycznie funkcjonuje w każdym mieście, powoduje niesamowity ruch na drogach. Wiele do życzenia pozostawia również możliwość parkowania na terenie ścisłych centrów. Miejsc parkingowych jest zdecydowanie za mało, dodatkowo od kilku lat obowiązujące strefy płatnego parkowania znacznie utrudniają sprawę dla przeciętnego użytkownika samochodu. Właściwie całe obręby miast są objęte mapą płatnego korzystania z miejsc parkingowych. Są miasta, w których płatności można dokonać poprzez wysłanie krótkiej wiadomości tekstowej z telefonu komórkowego, są takie które zainstalowały służące ku temu parkometru, jeszcze w innych należy poszukać najbliższego punktu sprzedaży kart parkingowych. Dość, że w każdym z przypadków bardzo skutecznie egzekwowane są płatności i niezapłacenie za postój skutkuje mandatem, zaś w dłuższej perspektywie nawet działaniami egzekucyjnymi. Urzędy miast traktują wpływy ze stref parkowania jako poważne źródło dochodu i inwestują wiele czasu i nakładów aby te środki wyegzekwować.