SYGNAŁ DROGOWY

Powyżej 3000 Hz intensywność dźwięku powinna się wy­raźnie zmniejszać. Intensywność dźwięku każdej z harmo­nicznych o częstotliwościach 3000…4000 Hz powinna być mniejsza niż 80 dB, o częstotliwościach 4000.. .5000 Hz — mniejsza niż 75 dB, a o częstotliwościach powyżej 5000 Hz   mniejsza niż 60 dB. Różnica intensywności dźwięku są­siednich dwóch harmonicznych mniejszych od 3000 Hz nie powinna przewyższać 15 dB. Sygnał drogowy. Głośność dźwięku powinna być maksymal­na w osi działania sygnału; w odległości 2 m głośność sygnału powinna wynosić 105… 120 fonów. Natężenie wywoła­nego dźwięku, w zakresie 2400…3500 Hz, w osi działania sygnału i w odległości 2 m, powinno wynosić co najmniej 10-10 W/cma i przekraczać wyraźnie łączne natężenie wszyst­kich składowych o częstotliwości wyższej od 3500 Hz.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele informacji, wziętych z mojego doświadczenia w pracy jako mechanik samochodowy. Bloga stworzyłem dla wszystkich miłośników czterech kółek. Zapraszam do czytania!