TERMOMETRY

Termometry. Kontrola stopnia nagrzania silnika polega zwykle na pomiarze temperatury wody chłodzącej oraz niekiedy temperatury oleju. W samochodach stosuje się najczęściej termometry ciśnieniowe oraz elektryczne.Termometr ciśnieniowy  działa dzięki zależności od temperatury ciśnienia pary nasyconej płynu wypełnia­jącego czujnik. Wskaźnik takiego termometru jest mano­metrem wyskalowanym w stopniach temperatury.Zmianę objętości płynu wskutek zmiany temperatury określa zależność A V = V0  p • At, gdzie: V0 — początko­wa objętość płynu w czujniku (w pewnej temperaturze t0), 8 — współczynnik objętościowej rozszerzalności płynu, At — zmiana temperatury (w stosunku do temperatury f0). Przesunięcie ta elementu czujnikowego (na rys. 74-29 prze­pony) jest proporcjonalne do przyrostu lub ubytku objętości płynu.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele informacji, wziętych z mojego doświadczenia w pracy jako mechanik samochodowy. Bloga stworzyłem dla wszystkich miłośników czterech kółek. Zapraszam do czytania!