UŁATWIAJĄCE OKOLICZNOŚCI

Wynika z tego, że jednakowe odczucie cieplne może być wywołane zarówno suchym powietrzem o wysokiej tempe­raturze, jak I wilgotnym powietrzem o niskiej temperaturze . Okoliczność ta ułatwia stwarzanie wewnątrz nadwozia korzystnych dla organizmu ludzkiego warunków klimatycznych.Człowiek czuje się jednak dobrze tylko w pewnych zakre­sach temperatury 1 wilgotności powietrza, w których jego organizm może prawidłowo funkcjonować. Przyjmuje się np ogólnie, że wilgotność względna powietrza powinna za­wierać się w granicach 30.. .70 %, ponieważ powietrze o wil­gotności poniżej 30% odczuwane jest jako zbyt suche,- I o wilgotności ponad 70% – jako zbyt wilgotne.

 

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele informacji, wziętych z mojego doświadczenia w pracy jako mechanik samochodowy. Bloga stworzyłem dla wszystkich miłośników czterech kółek. Zapraszam do czytania!