URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE

Urządzenia elektryczne, które są źródłami zakłóceń w wyniku zastosowania nieprzemyślanych lub błędnych rozwiązań konstrukcyjnych i po wprowadzeniu odpowie­dnich modyfikacji przestają utrudniać odbiór radiowy,  urządzenia elektryczne, które są źródłami zakłóceń nie dających się wyeliminować na drodze konstrukcyjnej, ponieważ ich sposób pracy przypomina działanie gene­ratora wielkiej częstotliwości. Biorąc pod uwagę warunki odbioru radiowego w samo­chodach najbardziej istotne jest zwalczanie zakłóceń da­jących się usunąć przez stosowanie odpowiednich rozwiązań konstrukcyjnych w licznych najczęściej spotykanych urzą­dzeniach elektrycznych, jak np. wszelkiego rodzaju prze­rywacze prądu, wyłączniki, przełączniki, komutatory ma­szyn elektrycznych, przekaźniki, linie elektryczne wysokiego napięcia, urządzenia sygnalizacyjne, reklamy świetlne, aparaty telegraficzne, lampy gazowe oraz luminescencyjne.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele informacji, wziętych z mojego doświadczenia w pracy jako mechanik samochodowy. Bloga stworzyłem dla wszystkich miłośników czterech kółek. Zapraszam do czytania!