W DOLNYCH WARSTWACH ATMOSFERY

Fala troposferyczna biegnie w dolnych warstwach atmo­sfery w strefie od powierzchni ziemi do wysokości około 16   km. Niewielkie nieciągłości współczynnika załamania na granicach mas powietrza o różnych wilgotnościach po­wodują częściowo odbicia fal o bardzo dużych częstotli­wościach. Tego rodzaju odbicia troposferyczne mają prak­tyczne znaczenie tylko w przypadku fal o częstotliwościach powyżej 30 MHz.Wcłvw lonosfery na rozchodzenie się fal radiowych. Wszyst­kie fale przestrzenne byłyby bezużyteczne do radiokomuni­kacji na ziemi, gdyby nie istnienie jonosfery, czyli zjomzo- wanei górnej warstwy atmosfery, zwanej warstwą Kenel- W^eo i Heawiside’a. Bowiem w jonosferze fale przestrzenne mogą się w pewnych warunkach załamywać i powracać na Ziemię .

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele informacji, wziętych z mojego doświadczenia w pracy jako mechanik samochodowy. Bloga stworzyłem dla wszystkich miłośników czterech kółek. Zapraszam do czytania!