W PIONOWEJ POZYCJI

Jeżeli chorągiewka znajduje się w pozycji pionowej (pojazd nie wynajęty) w czasie ruchu samochodu działa jedynie liczydło sumujące ogólną liczbę przejechanych km. Po za­jęciu pojazdu przez pasażera, wskutek opuszczenia chorą­giewki następuje uruchomienie układu drogowego 1 zegaro­wego oraz pozostałych liczydeł. Jeżeli samochód jedzie z taką prędkością, że przebywa drogę odpowiadającą jed­nostce taryfowej w czasie krótszym niż czas postoju, od­powiadający jednostce taryfowej, na wskazania taksometru wpływa tylko działanie układu drogowego. W innym przy­padku na wskazania taksometru wpływa również działanie układu zegarowego. Natomiast podczas postoju samochodu z opuszczoną chorągiewką na wskazania taksometru wpły­wa tylko działanie układu zegarowego.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele informacji, wziętych z mojego doświadczenia w pracy jako mechanik samochodowy. Bloga stworzyłem dla wszystkich miłośników czterech kółek. Zapraszam do czytania!