W RADIOTECHNICE

Obecnie w radiotechnice fale elektromagnetyczne charak­teryzuje się podając ich częstotliwość w herzach (okresach na sekundę – Hz, kHz, MHz lub GHz). Dawniej prze­ważnie podawano długość fal (w metrach).Pomiędzy częstotliwością a długością fali elektromagne­tycznej w przestrzeni zachodzi następujący związek: A =    c • T = cif, gdzie: A – długość fali [cm], c – prędkość światła [cm/sek], T – czas trwania jednego okresu [sek]; / – częstotliwość [Hz]. Jeżeli długość fali podaje się w me­trach a iei częstotliwość w herzach, wówczas przytoczona Sość przyjmuje postać i [m] – 3 • 10// [Hz],Ze względu na decydujący wpływ częstotliwości na sposób rozchodzenia się fal elektromagnetycznych podz elono je na charakterystyczne grupy.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele informacji, wziętych z mojego doświadczenia w pracy jako mechanik samochodowy. Bloga stworzyłem dla wszystkich miłośników czterech kółek. Zapraszam do czytania!