WEDŁUG KRAJOWYCH PRZEPISÓW

Według krajowych przepisów ruchu drogowego (w przy­gotowaniu) maksymalne natężenie względne (intensywność ) dźwięku sygnałów pojazdów samochodowych powinno wynosić 105.. .125dB (mierzone w odległości 2 m od pojazdu I w jego osi symetrii). Częstotliwość tonu podstawo­wego sygnału powinna być zawarta w zakresie 230… 580 Hz. Względne natężenie dźwięku w zakresie częstotliwości za­wartych w paśmie 1800 .3550 Hz po­winno być większe niż względne natęże­nie dźwięku każdej ze składowych o czę­stotliwości powyżej 3550 Hz i jednocześ­nie powinno być równe lub większe niż 105 dB. , We Francji, gdzie od 1955 r. każdy samochód wyposaża się w dwa sygnały dźwiękowe, stawiane są im szczególnie ostre wymagania  ustalone pod kątem walki z hałasem w obszarach zamieszkałych i podane poniżej.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele informacji, wziętych z mojego doświadczenia w pracy jako mechanik samochodowy. Bloga stworzyłem dla wszystkich miłośników czterech kółek. Zapraszam do czytania!