WENTYLACJA I KLIMATYZACJA

Podyktowane jest to nie tyiko wymaganiami higieny I komfortu jazdy, lecz również i dążeniem do zwięk­szenia bezpieczeństwa jazdy, ponieważ sprawność fizyczna i psychiczna kierowcy zależy w dużej mierze właśnie od warunków klimatycznych, w których on pracuje. Urządze­nia tego rodzaju mogą być ponadto stosowane w celu stwo­rzenia odpowiedniego mikroklimatu dla ładunku lub osprzętu wrażliwego na zmiany parametrów powietrza.Urządzenia do utrzymywania określonych warunków klima­tycznych we wnętrzu nadwozi samochodów spełniać mogą najrozmaitsze zadania, zależnie od przeznaczenia pojazdu oraz wymagań eksploatacyjnych, zmieniając poszczególne parametry powietrza lub jednocześnie kilka jego para­metrów. Ujmując poglądowo, ogólnie rozróżniać należy następujące zadania omawianych urządzeń.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele informacji, wziętych z mojego doświadczenia w pracy jako mechanik samochodowy. Bloga stworzyłem dla wszystkich miłośników czterech kółek. Zapraszam do czytania!