WŁĄCZENIE URZĄDZENIA

Urządzenie takie w okresie włączenia samo­czynnie sygnalizuje — np. przez włączenie sygnału dźwię­kowego, reflektorów itp. – każdą próbę uruchomienia sil­nika lub ruszenia pojazdem z miejsca, jeżeli podejmuje ją osoba niepowołana (nie znająca sposobu wyłączania urzą­dzenia ostrzegawczego)^Rozmaite specjalne urządzenia sygnalizacyjne stosowane są często w pojazdach wojskowych, w pojazdach wyposażo­nych w specjalne mechanizmy robocze i urządzenia oraz w pojazdach do przewozów specjalistycznych. Działanie niektórych układów i mechanizmów pojazdu wy­maga ciągłej łub okresowej kontroli ze strony kierowcy. Okoliczność ta zmusza do wyposażania samochodów w roz­maite przyrządy, które wskazują wielkości podlegające kontroli (wskaźniki) lub sygnalizują świetlnie (łampki kontrolne) albo akustycznie (brzęczyki) nieprawidłowości w działaniu kontrolowanych mechanizmów.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele informacji, wziętych z mojego doświadczenia w pracy jako mechanik samochodowy. Bloga stworzyłem dla wszystkich miłośników czterech kółek. Zapraszam do czytania!