WPŁYW TEMPERATURY

Wpływ temperatury otoczenia na wskazania szybkościo­mierza kompensuje się dwoma metodami:   przez dobór na cylinder materiału o takim współczyn­niku, aby ogólny współczynnik cieplny aparatu był możliwie bliski zeru,   przez zastosowanie bocznika termo-magnetycznego, który wpływa na współczynnik y w ten sposób, aby ogól­ny współczynnik cieplny aparatu był możliwie mały. Użycie na wirnik innego materiału niż aluminium pozwala na zbliżenie ogólnego współczynnika cieplnego aparatu do zera, lecz zależność oporności elektrycznej q i współczyn­nika cieplnego fi dla różnych materiałów jest w stosunku do siebie w przybliżeniu odwrotnie proporcjonalna. Ze względu więc na małą oporność q stosuje się aluminium, mimo dużego współczynnika cieplnego oporności. Innym czynnikiem przemawiającym za aluminium jest jego mały ciężar właściwy.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele informacji, wziętych z mojego doświadczenia w pracy jako mechanik samochodowy. Bloga stworzyłem dla wszystkich miłośników czterech kółek. Zapraszam do czytania!