ZAKŁÓCENIA PRZEMYSŁOWE

Zakłócenia te są wywołane przez promieniowanie słońca oraz promieniowanie dochodzące spoza układu słonecznego przypuszczalnie mniej więcej z centrum galaktyki. Zakłócenia przemysłowe. Źródłami zakłóceń przemysłowych są przede wszystkim urządzenia, w których zachodzą róż­nego rodzaju nagłe zmiany prądu oraz przenvy i włączenia prądu z występowaniem iskrzenia. Zakłócenia przemysłowe są często następstwem miejscowych upływów prądu (wsku­tek niedostatecznej izolacji) oraz-przewodzenia prądu przez zjonizowane gazy.Zakłócenia przemysłowe powodowane przez nagłe zmiany , prądu mają taki sam charakter jak i zakłócenia atmosfe­ryczne, czyli cechuje je ciągłe widmo częstotliwości.’ Ampli­tudy widma ciągłego zakłóceń przemysłowych są rozłożone na ogół odwrotnie proporcjonalnie do częstotliwości.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele informacji, wziętych z mojego doświadczenia w pracy jako mechanik samochodowy. Bloga stworzyłem dla wszystkich miłośników czterech kółek. Zapraszam do czytania!