ZAKRES FAL

Należy pamiętać, że w odbiornikach radiofonicznych utarły się nazwy, fal średnich dla zakresu 200…600 m, a fal długich dla za­kresu 700…2000 m, różniące się od zaleceń CCIK. jakość odbiornika radiowego ocenia się na podstawie jego głównych właściwości elektrycznych, jak czułość, selektyw­ność wierność odtwarzania oraz największa moc wyjścio­wa Ponadto istotne są dodatkowe dane, dotyczące np. automatycznej regulacji wzmocnienia, regulacji barwy dźwięku, stabilności pracy, dokładności skalowania, wrażli­wości na zakłócenia, mocy zasilania itp.Czułość odbiornika radiowego jest to jego zdolność do od­bierania stałych sygnałów o częstotliwości, na którą w danej chwili odbiornik jest nastrojony.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele informacji, wziętych z mojego doświadczenia w pracy jako mechanik samochodowy. Bloga stworzyłem dla wszystkich miłośników czterech kółek. Zapraszam do czytania!