ZAKRESY CZĘSTOTLIWOŚCI

Jednocześnie tłumienie fal biegnących różnymi drogami jest zwykle niejednakowe. W rezultacie na wejściu odbiornika otrzy­muje się sumę wektorów pól o różnych kierunkach, amplitudach i fazach.Zależnie od zmian kierunków, amplitudy lub fazy poszczególnych wektorów składowych, amplituda i. kierunek wektora wypadkowego mogą ulegać znacznym zmianom, co powo­duje wahania natężenia odbioru. Zjawisko zanikania może występować również wskutek zakłóceń polaryzacji fal pod wpływem dzia­łania tzw. burz magnetycznych. Występu­jące wówczas zaniki są niekiedy długotrwałe. Zakresy częstotliwości. Wykorzystywane obecnie w praktyce zakresy częstotliwości prądów elektrycznych zawierają się w bar­dzo rozległych granicach.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele informacji, wziętych z mojego doświadczenia w pracy jako mechanik samochodowy. Bloga stworzyłem dla wszystkich miłośników czterech kółek. Zapraszam do czytania!