ZAPOBIEGANIE ROZCHODZENIA SIĘ

Zapobieganie rozchodzeniu się zakłóceń przewodami sieci zasilającej, co jest najważniejszym zagadnieniem w walce z zakłóceniami; do tego celu służą rozmaite filtry prze­ciwzakłóceniowe; ponadto w wielu przypadkach duże korzyści -daje symetryzacja urządzenia zakłócającego oraz ekranowanie; jeżeli urządzenie wymaga ekrano­wania, na    ogół konieczne jest również i zastosowanie filtrów zapobiegających rozprzestrzenianiu się zakłóceń poprzez sieć.Zabezpieczanie urządzeń odbiorczych przed zakłóceniami polega w praktyce na stosowaniu następujących sposobów:  ograniczanie zakłóceń; w tym celu w odbiorniku insta­luje się odpowiednie ekranowanie; przedostawaniu się zakłóceń z sieci zasilającej zapobiega się przez zakła­danie filtrów sieciowych; aby utrudnić odbieranie za­kłóceń przez antenę stosuje się tzw. anteny przeciw­zakłóceniowe, umieszczone możliwie wysoko i jak naj­dalej od źródeł zakłóceń i przewodó\v sieci; antenę z odbiornikiem łączy się przewodem ekranowanym, albo dwuprzewodową linią symetryczną.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele informacji, wziętych z mojego doświadczenia w pracy jako mechanik samochodowy. Bloga stworzyłem dla wszystkich miłośników czterech kółek. Zapraszam do czytania!