ZJAWISKO ZANIKANIA

Fala przestrzenna trafiając do jono­sfery przechodzi po­czątkowo od warstw 0      większej stałej dielektrycznej do warstw o mniejszej stałej, w związku z czym ulega zała­maniom i coraz bar­dziej odchyla się od pionu. Jeżeli kąt pa­dania jest większy od tzw. kąta grani­cznego fala ulega  stopniowemu załamywaniu w miarę wnikania w jonosferę w końcu zawraca w kierunku powierzchni ziemi. Fale takie nazywane są falami odbitymi.Zjawisko zanikania (fading) polega na tym, że natężenie pola elektromagnetycznego w miejscu odbioru okresowo słab­nie, niekiedy aż do zupełnego zaniku, co powoduje przejściowe zmiany np* głośności odbioru.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele informacji, wziętych z mojego doświadczenia w pracy jako mechanik samochodowy. Bloga stworzyłem dla wszystkich miłośników czterech kółek. Zapraszam do czytania!