ZNACZNE LICZBY

Z uwagi na znaczne liczby eksploatowanych po-, jazdów, w niektórych krajach wprowadzono obowiązek ograniczania zakłóceń powodowanych przez elektryczne urządzenia samochodowe. Wymagania w tej dziedzinie- wynikają zwykle z ogólnych normatywów zwalczania wszel­kiego rodzaju zakłóceń odbioru radiowego.Polska. Dopuszczalne poziomy zakłóceń radioelektrycznych określa projekt normy PN-E-02031, w której rozróżnia się trzy poziomy zakłóceń: N — normalny, dopuszczalny na terenach zamieszkałych, W — wysoki, dopuszczalny na terenach wydzielonych,O    — obniżony, wymagany w specjalnych przypadkach, kiedy pożądane są bardzo małe poziomy zakłóceń. Wysoki poziom zakłóceń (W) jest pięciokrotnie, tj. o 14 dB wyższy niż poziom normalny.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele informacji, wziętych z mojego doświadczenia w pracy jako mechanik samochodowy. Bloga stworzyłem dla wszystkich miłośników czterech kółek. Zapraszam do czytania!